Lakovňa

Špeciálnou metódou povrchovej úpravy kovových materiálov je práškovanie. Naša firma používa najmodernejšiu technológiu a prístroje, ktoré vám zaručia kvalitu.

Ide o technológiu, pri ktorej sa práškové náterové hmoty nanášajú striekaním v elektrostatickom poli. Spoločnou vlastnosťou všetkých procesov tohto druhu je, že častice prášku sa elektricky nabíjajú, kým lakovaný predmet je uzemnený. Častice prášku sa nabíjajú dvomi spôsobmi:

a) elektrostatickým nabíjaním (koronovým nabíjaním, „STATIKA“), prechodom prášku vysokonapäťovým elektrostatickým poľom,

b) tribostatickým nabíjaním (frikčným, „TRIBO“), kde elektrostatický náboj na časticiach prášku vzniká ich trením o izolant.

Výsledná elektrostatická príťažlivá sila stačí k vytvoreniu dostatočnej vrstvy prášku na predmete, udrží suchý prášok na mieste, kým sa neroztaví a nepriľne k povrchu v špeciálnej vytvrdzovacej peci pri teplote 170 – 200°C a pri požadovanom čase 10 – 25 min.

Výsledná kvalita vytvrdeného náteru je vysoko závislá od chemickej predúpravy povrchu materiálu, pred samotným nanesením farby. Príprava povrchu materiálu sa vykonáva pri iných podmienkach pre železo a iných pre hliník. Pre železo sa používa fosfátovanie a pre hliník sa používa nová technológia s názvom titánovanie. Obe sa aplikujú ponorom do odmasťovacieho roztoku, následnými oplachmi v demineralizovanej vode a ďalším ponorom do pasivačného roztoku, pričom každý ponor má svoj stanovený technologický čas a teplotu roztoku. Sú to procesy pomerne zložité na kontrolu kvality každého roztoku, pretože musia byť denne monitorované. Po takejto predúprave a následnej povrchovej úprave má výrobok vynikajúcu chemickú a koróznu odolnosť, odolnosť voči nárazu, oteruvzdornosť, pružnosť a je vhodný aj pre styk s pitnou vodou, deťmi, potravinami, a pod.

V skratke to znamená využívať modernú technológiu, ktorá najlepšie vyhovuje požiadavkám pre povrchovú úpravu kovov. Práškové farby sú navyše moderným a ekologickým riešením úpravy výrobkov, na ktoré sme hrdí.